Affiliate World Stronger Together!


 
The domain name you probably come from is for sale. For more information, please contact us using the contact form below. All our domain names can be found with our partner at www.sedo.com or here on our website. 

You probably recognize this too. You search the internet for a product or service and as soon as you read the domain name of a possible provider, you immediately scroll on!

The reason for this very common response is that you have expectations with the domain name of your possible provider that are not sufficiently met.
For example, the domain name is meaningless, does not radiate professionalism or seems to be about something other than the product or service you are looking for.
You find the domain name too difficult or too long to remember or type.
Whether your interpretation is correct or not doesn't really matter that much.
It just doesn't feel right for you and you quickly move on to the next provider!

And so are most of your potential customers.
All your good intentions and investments have therefore been for nothing for you as a provider.
Your potential customer has left for good for your competitor who managed to make this customer curious to visit his website via his domain name!

Saving on a domain name is therefore the last thing you should do. You can think of many other things in which to invest little or no for the time being.
Invest in your domain name with the highest priority! In principle, this is fixed during the entire existence of your new company. The success will be largely determined by your domain name!

Our focus is on the biggest growth sectors of the 21st century, such as solar technology (electrification), additive manufacturing (3DP / 3D printing) and bleisure travel. (Bleisure = business + leisure).

We hope to hear from you soon.


 
De domeinnaam waar u waarschijnlijk vandaan komt is te koop. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier. Alle domeinnamen kunt u vinden bij onze partner op www.sedo.com  Een overzicht van alle domeinnamen vindt u ook hier op onze website. 

U herkent dit vast en zeker ook. U zoekt op internet naar een produkt of dienst en zodra u de domeinnaam van een mogelijke aanbieder leest scrollt u direct verder!

De reden van deze zeer veel voorkomende reactie is dat u verwachtingen heeft bij de domeinnaam van uw mogelijke aanbieder waar niet voldoende aan wordt voldaan.
De domeinnaam is bijvoorbeeld nietszeggend, straalt geen professionaliteit uit of lijkt over iets anders te gaan dan het produkt of dienst waar u naar op zoek bent.
U vindt de domeinnaam te moeilijk of te lang om te onthouden of in te typen. 
Of uw interpretatie juist is of niet doet er eigenlijk niet zo veel toe. 
Het voelt voor u gewoon niet goed en u zoekt snel verder naar de volgende aanbieder!

En zo zijn de meeste van uw potentiele klanten ook.
Al uw goede bedoelingen en investeringen zijn daarmee voor u als aanbieder voor niets geweest.
Uw potentiele klant is voorgoed vertrokken naar uw concurrent die deze klant via zijn domeinnaam wél nieuwsgierig wist te maken om zijn website te bezoeken!

Besparen op een domeinnaam is daarom het laatste wat u moet doen. U kunt veel andere zaken bedenken om voorlopig nog niet of weinig in te investeren.
Investeer met de hoogste prioriteit in uw domeinnaam! Deze ligt in principe vast gedurende het gehele bestaan van uw nieuwe bedrijf. Het succes zal voor een zeer groot deel worden bepaald door uw domeinnaam!

Onze focus ligt op de grootste groeisectoren van de 21e eeuw zoals solar technologie (elektrificatie), additive manufacturing (3DP / 3D printen) en gecombineerde zaken- / privereizen, in het Engels "bleisure travel" genaamd. (Bleisure = business + leisure).

We hopen snel van u te horen.

 El nombre de dominio del que probablemente proviene está a la venta. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros mediante el siguiente formulario de contacto. Todos los nombres de dominio se venden a través de nuestro socio en www.sedo.com  Puede encontrar una descripción general de todos los nombres de dominio que están a la venta aquí.

Nuestro enfoque está en los sectores de mayor crecimiento del siglo XXI, como la tecnología solar (electrification), la fabricación aditiva (3DP / Impresión 3D)  y viajes combinados de negocios y ocio. (Viajes de "bleisure"). (Bleisure = business + leisure).

Esperamos saber de usted pronto.

 Le nom de domaine dont vous venez probablement est à vendre. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire de contact ci-dessous. Tous les noms de domaine sont vendus via notre partenaire sur www.sedo.com Vous trouverez ici un aperçu de tous les noms de domaine en vente.

Nous nous concentrons sur les secteurs les plus porteurs du 21e siècle tels que la technologie solaire (électrification), la fabrication additive (impression 3DP/3D) et les voyages combinés affaires/privés, appelés "voyages bleisure". (Bleisure = business + leisure).

Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt.


 

Contact Form

 

 

 Affiliate World | Stronger Together!